Inbreng verslag schriftelijk overleg
Integrale visie op de woningmarkt

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel (Kamerstuk 32847-556)

Download Download

Ondertekenaars