Verslag van een algemeen overleg
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 januari 2020, over toezicht en handhaving

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-09-2019
35300-XII-4Meerjarenplan ILT 2020-2024

13-06-2019
32861-51Motie van het lid Van Aalst over een overzicht van de inzet van de capaciteit van de ILT