Motie : Motie van de leden Verhoeven en Van der Molen over een meldplicht voor ingrijpende algoritmes

Download

Indieners

  • Indiener
    K. Verhoeven, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 127
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Van Haga 1 Niet deelgenomen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-629 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek (Kamerstuk 31066-613)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Brief regering

35212-3 Reactie op de Initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

26643-657 Onderzoek "Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid"

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Digitalisering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05