Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Lodders (VVD) om openbaarmaking van alle gehanteerde rekenregels en uitgangspunten voor de actualisatie van de excretieforfaits

Download Download

Ondertekenaars