Lijst van vragen
Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen over de opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt (Kamerstuk 30982-50)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

11-07-2019
30982-50Opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt

25-09-2014
34000-36Motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen