Statenpassage

Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 januari 2020, over Sociale Veiligheid in het onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29240-108 Sociale veiligheid onderwijspersoneel

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

29338-201 Motie van het lid Van Meenen over de ombudsfunctie versneld in de wetenschap invoeren

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29240-105 Gewijzigde motie van het lid Westerveld over het registreren van incidenten op scholen (t.v.v. 29240-96)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

29240-97 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over ervaringen van transgenderscholieren meenemen in de socialeveiligheidsmonitor

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

29240-94 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over het filmen van lessen door leerlingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

29240-100 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over lhbti-acceptatie als verplicht onderdeel van universitaire en eerstegraadslerarenopleidingen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

29240-103 Motie van het lid Beertema over een aangifteplicht bij strafbare incidenten

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Motie

29240-93 Motie van de leden Van Meenen en Kwint over de Wet sociale veiligheid verbreden naar leraren en ondersteunend personeel

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Sociale veiligheid in het onderwijs (AO d.d. 27/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 14/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Sociale Veiligheid in het onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30