Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de toekomst van rekenen in het vo en mbo

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - laatste stand van zaken over rekenen in het vo en mbo

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

31322-96 Motie Dijkgraaf over minimaal 50% van de kosten voor kinderopvang door ouders te laten dragen

Indiener E. Dijkgraaf, Tweede Kamerlid

Motie

31322-90 Motie Kooiman over ouders met de laagste inkomens ontzien bij de bezuinigingsmaatregel

Indiener C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Kinderopvangtoeslag (AO d.d. 23/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Kinderopvang

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10
Naar boven