Verslag van een algemeen overleg
DNA-onderzoek in strafzaken

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

03-07-2019
31415-24Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a.

04-07-2018
29279-450Motie van het lid Van der Staaij c.s. over substantieel versnellen van de evaluatie van de wet