Motie (gewijzigd/nader)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

Gewijzigde motie van de leden Van Dam en Groothuizen over heroverwegen van een kasschuif in 2019 (t.v.v. 35200-VI-12)

Download Download

Ondertekenaars