Verslag van een algemeen overleg
Ruimtevaartbeleid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 september 2019, over Ruimtevaart

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-06-2019
24446-64Nota Ruimtevaartbeleid 2019 en het Pré-Advies van het Netherlands Space Office (NSO)