Motie

Motie van de leden Laçin en Kröger over gewenste onderdelen van analyses van de doelmatigheid en doeltreffendheid

Download Download

Indieners