Motie (gewijzigd/nader)
Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen over het afschaffen van de huidige vergoeding voor verblijfkosten (t.v.v. 35166-9)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 14
FvD 2
Tegen
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.