Motie

Motie van de leden Özütok en Kerstens over toegankelijkheid van de dienstverlening voor de burger in krimpgebieden

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Gerelateerde documenten

28-01-2020
31757-99Voortgangsbrief Actieplan Bevolkingsdaling