Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76)

Verslag

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

17-06-2019
35190-6Nota naar aanleiding van het verslag

11-04-2019
35190-3Memorie van toelichting