Inbreng verslag schriftelijk overleg
Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei 2019 (Kamerstuk 21501-02-2004)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

11-04-2019
21501-02-2002Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 8 april 2019