Jaarverslag : Bijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018 (Kamerstuk 35200-1)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018 (Kamerstuk 35200-1)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Jaarverslag

35200-1 Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Extra inbreng urgente feitelijke vragen over het Financieel Jaarverslag van het Rijk

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Verantwoordingsdebat over het jaar 2018

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30