Inbreng verslag schriftelijk overleg
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’ (Kamerstukken 31288-29388-717)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-04-2019
31288-717Beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’