Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de impactanalyse Brexit voor de Belastingdienst niet-Douane en validatierapport EY

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    J.F.C. Freriks, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de impactanalyse Brexit voor de Belastingdienst niet-Douane en validatierapport EY (Kamerstuk 31066-452)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-452 Impactanalyse Brexit voor de Belastingdienst niet-Douane en validatierapport EY

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Impactanalyse Brexit voor de Belastingdienst niet-Douane en validatierapport EY

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Belastingdienst

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Douane

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven