Motie

Motie van de leden De Lange en Bergkamp over inzichtelijk maken hoe de extra gelden hebben bijgedragen aan het slimmer maken van de zorg

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
GroenLinks 14
SP 14
PvdD 5

Gerelateerde documenten

21-05-2019
31765-411Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis