Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) : Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

35157-9 Brief van de leden Mutluer en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35157-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35157-7 Verslag

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35157-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35157-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35157-3 Memorie van toelichting

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35157-2 Voorstel van wet

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30