Motie : Motie van de leden Buitenweg en Jetten over een zo hoog mogelijke opkomst bij de Europese verkiezingen

Download

Indieners

  • Indiener
    K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Rob Jetten, Kamerlid D66

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35165-9 Evaluatie verkiezingen 20 maart 2019 en appreciatie Europees Parlementsverkiezing

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

21501-02-1997 Verslag Raad Algemene Zaken in artikel 50 samenstelling van 9 april 2019

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Debat over de Staat van de Europese Unie (35078-1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019/Subsidiariteit

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Kiesrecht/Desinformatie en digitale inmenging

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00