Motie : Motie van het lid Amhaouch c.s. over de focus leggen op actitiveiten die bijdragen aan specifieke doelstellingen van het kabinet

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    H.S. Veldman, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 125
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32637-471 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 juni 2021, over Bedrijfslevenbeleid en innovatie

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

32637-442 Verslag van een schriftelijk overleg over het bedrijfslevenbeleid

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

32637-443 Verslag van een schriftelijk overleg over Bedrijfslevenbeleid

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32637-415 Naar meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 31/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 23:26

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Bedrijfslevenbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Bedrijfslevenbeleid (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Bedrijfslevenbeleid en innovatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00