Motie : Motie van de leden Slootweg en Bergkamp over volledig openbaar maken van de broncode van het pgb 2.0-systeem

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO PGB (AO d.d. 12/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55