Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Download Download

Ondertekenaars