Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport : Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State
  • Mede ondertekenaar
    B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 129
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Krol 1
Tegen
PVV 20

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35112, eindtekst

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35112-16 Tweede nota van wijziging

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35112, bijgewerkt t/m nr. 16 (Tweede NvW d.d. 11 januari 2021)

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35112-12 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35112-13 Nota van wijziging

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35112-11 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35112-8 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35112-9 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35112-6 Brief van de leden Snels en Van Weyenberg ter aanbieding van het advies van de Europese Centrale Bank over de Wijzigingswet Wet open overheid

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35112-1 Geleidende brief

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35112-3 Memorie van toelichting

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35112-2 Voorstel van wet

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering commsisie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10
Naar boven