Verslag van een algemeen overleg
Integrale visie op de woningmarkt

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 december 2019, over Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

Download Download

Ondertekenaars