Lijst van vragen : Lijst van vragen over mensenrechten China (Kamerstuk 35207-32)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    R. Konings, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - rappel beantwoording feitelijke vragen mensenrechten China

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - feitelijke vragen mensenrechten China

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Eindtekst

35300-V, eindtekst

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

35207-32 Mensenrechten China

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35300-V-5 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-V)

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - feit vragen begroting

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

35207-27 Nader gewijzigde motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over een vergunningsplicht voor de export van surveillancetechnologie (t.v.v. 35207-26)

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35207-24 Gewijzigde motie van het lid Van Helvert c.s. over het hoofdstuk over mensenrechten uitwerken en opnieuw voorleggen aan de Tweede Kamer (t.v.v. 35207-4)

Indiener M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Motie

35207-7 Motie van de leden Bisschop en Van Helvert over prioriteit geven aan godsdienstvrijheid in de bilaterale betrekkingen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35207-21 Motie van de leden Voordewind en Van Helvert over het speerpunt godsdienstvrijheid onderdeel maken van het beleid

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

35207-11 Motie van het lid Karabulut c.s. over het maatschappelijk middenveld betrekken in de uitvoering van de Chinanotitie

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie

35207-13 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zich vaker en stelliger uitspreken wanneer de mensenrechten in China onder druk staan

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35207-22 Motie van het lid Voordewind over ondersteuning van het bedrijfsleven om medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen te voorkomen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

35207-23 Motie van het lid Voordewind over respect voor mensenrechten als strategisch belang

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - informatiebeveiliging

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35300-V-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35300-V-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35300-V-1 Voorstel van wet

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Beleidsnotitie Nederland-China

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Mensenrechten China

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 16:00

Mensenrechtenrapportage

Notaoverleg
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30