Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2019, over Consulaire Dienstverlening

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35300-V-4 Corrigendum Staat van het Consulaire 2019 – cijfers 2018 Wets en Wots

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Consulaire Dienstverlening

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35
Naar boven