Brief commissie aan bewindspersoon : Vragen m.b.t. ramingen erf- en schenkbelasting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35302-68 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 november 2019, over het pakket Belastingplan 2020

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een wetgevingsoverleg

35302-67 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 oktober 2019, over het Pakket Belastingplan 2020

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Eindtekst

35302, eindtekst

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Bijgewerkte tekst

35302, Bijgewerkt t/m nr. 38 (2e NvW d.d. 22 oktober 2019)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Nota van wijziging

35302-38 Tweede nota van wijziging

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35302-20 Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 28 oktober 2019 over het pakket Belastingplan 2020

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

35302-14 Nota van wijziging

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35302-13 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35302-11 Verslag

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Motie

32847-568 Motie van het lid Ronnes c.s. over het bedrag dat corporaties betalen vanwege de ATAD

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Koninklijke boodschap

35302-1 Koninklijke boodschap

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Memorie van toelichting

35302-3 Memorie van toelichting

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35302-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35302-2 Voorstel van wet

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Motie

32847-479 Motie van het lid Ronnes c.s. over een noodplan woningbouw

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

35026-51 Motie van het lid Nijboer over fiscale wetten zo veel mogelijk verspreid over het jaar indienen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de stijgende woonlasten voor huurders

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:50

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Fiscale moties en toezeggingen 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Belastingdienst en Belastingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10