Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Energieraad op 4 december 2019

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-209 Motie van de leden Jetten en Wassenberg over richtlijnen voor hergebruik van grondstoffen

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

30175-271 Motie van het lid Van der Lee c.s. over afbouwen van fiscale prikkels

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Energieraad (informeel) dd 28 april 2020 (videoconference).

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15