Advies Afdeling advisering Raad van State : 35347 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35347-63 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Spoedwet aanpak stikstof

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijgewerkte tekst

35347, bijgewerkt t/m nr.35 (NvW d.d. 5 december 2019)

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eindtekst

35347, eindtekst

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35347-34 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nota van wijziging

35347-35 Nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35347-5 Verslag

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van wet

35347-2 Voorstel van wet

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Memorie van toelichting

35347-3 Memorie van toelichting

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Koninklijke boodschap

35347-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35347-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40