Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Aan bewindspersoon - Toelaatbaarheidsverklaring voor gehele schoolperiode voor EMB-leerlingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31497-359 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 februari 2020, over Onderwijs en Zorg

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31497-334 Voortgang onderwijs-zorg

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31293-472 Uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden (Kamerstuk 31293-469) en motie van het lid Bisschop over een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken (Kamerstuk 31293-467)

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Motie

31293-467 Motie van het lid Bisschop over een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31497-307 Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over bekostiging van onderwijs aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking (t.v.v. 31497-297)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

31497-291 Motie van het lid Bruins over toelaatbaarheidsverklaringen afgeven voor de gehele schoolperiode

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31497-269 Motie van het lid Van Meenen over de juridische positie van onderwijspersoneel bij medische handelingen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 31/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs (31293-451)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Onderwijs en Zorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15
Naar boven