Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening) (Kamerstuk 31288-787)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-787 Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31288-749 Motie van het lid Tielen over de Kamer laten meebeslissen over de hoofdvragen in het periodiek onderzoek

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-754 Motie van het lid Westerveld c.s. over het in kaart brengen van de student-docentratio per discipline

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-694 Nader gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget (t.v.v. 31288-693)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288, nr. 803)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15