Bijlage

In hoeverre draagt de Wet Arbeid Schijnconstructies bij aan het bestrijden van schijnconstructies op de arbeidsmarkt? Prof. mr. M.S. Houwerzijl, paper in opdracht van het ministerie van SZW

Download Download