Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de recente ontwikkelingen op het gebied van screening en de Verklaring Omtrent het Gedrag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    E.M. Verouden, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35080-19 Motie van de leden Van Wijngaarden en Groothuizen over opvragen van de verklaring omtrent het gedrag

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (35080)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Bestuursrecht

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10