Convocatie commissieactiviteit

Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256) op 26 september 2019

Download Download

Ondertekenaars