Statenpassage

Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.W. Krijger, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-XV-53 Motie van het lid Peters over een actieplan om uithuiszettingen te voorkomen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-54 Motie van het lid Peters c.s. over maatwerk bij de toepassing van de kostendelersnorm

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

27926-299 Motie van het lid Beckerman c.s. over expliciete aandacht voor voorkomen van dakloosheid

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

24515-443 Motie van het lid Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van huisuitzettingen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

29325-85 Motie van het lid Bergkamp over speciale opvangplekken voor dakloze jongeren

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 30/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:40

Einde vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 19:25

VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede (AO d.d. 14/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Maatschappelijke opvang (direct aansluitend op de stemmingen)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35