Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het advies van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (de commissie-Van Rijn)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    R. la Rocca, adjunct-griffier

Bijlagen