Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Reactie rapport Aansluiting gezocht! Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24515-489 Voortgang Brede Schuldenaanpak

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

24515-469 Motie van de leden Raemakers en Peters over invoeren van een noodstopprocedure

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

24515-470 Motie van de leden Raemakers en Bruins over aanpassingen van leenomgevingen bij verzendhuiskredieten

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

24515-480 Motie van het lid De Lange c.s. over de rol van het kwaliteitskader bij de uitvoering van gemeentelijk schuldhulpverleningsbeleid

Indiener L.A. de Lange, Tweede Kamerlid

Motie

24515-481 Motie van het lid Peters c.s. over aandacht voor problemen in de uitvoering

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-53 Motie van het lid Peters over een actieplan om uithuiszettingen te voorkomen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35000-25 Motie van het lid Segers c.s. over eenmalig 25 miljoen euro in 2018 voor ondersteuning van kwetsbare mensen

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

24515-443 Motie van het lid Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van huisuitzettingen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

24515-444 Motie van het lid De Lange c.s. over terugkopen van opgekochte vorderingen door de schuldenaar

Indiener L.A. de Lange, Tweede Kamerlid

Motie

24515-438 Motie van het lid Jasper van Dijk over groepen niet langer uitsluiten van gemeentelijke schuldhulpverlening

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

24515-395 Motie van het lid Jasper van Dijk over mogelijkheden van laagdrempelige toegang tot schuldhulp

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 21/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede (AO d.d. 14/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Dertigledendebat over het breed moratorium schulden

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: