Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei 2019 (Kamerstuk 21501-02-2004)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - schrift overleg RBZ

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief regering

21501-02-2004 Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse zaken van 13 mei 2019

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

23987-337 Motie van het lid Asscher c.s. over een internationaal onderzoek naar de situatie van de Oeigoeren

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-747 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een gecoördineerde aanpak van de integriteit van 5G-netwerken

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Telecomraad 1 maart 2019 (21501-33-742)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:10

Debat over de Europese Top en de Brexit

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45