Brief commissie aan bewindspersoon : Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) c.s. om een debat te voeren over pleegzorg naar aanleiding van bericht DeMonitor.nl d.d. 2 februari 2019 Pleegouders: ‘Problematiek van kinderen in pleegzorg is zwaarder geworden’

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Pleegzorg/Gezinshuizen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45