Lijst van vragen : Lijst van vragen over voortgang vrachtwagenheffing (Kamerstuk 31305-272)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31305-287 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 maart 2019, over vrachtwagenheffing

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31305-272 Voortgang vrachtwagenheffing

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

29398-589 Motie van het lid Sienot c.s. over invoering van de kilometerheffing

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Voortgang vrachtwagenheffing

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Vrachtwagenheffing

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30