Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs' (Kamerstuk 22452-71)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M. Alberts, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22452-71 Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs'

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

22452-64 Motie van het lid Tielen over één aanmeldloket voor alle niet-Nederlandse studenten in het hoger onderwijs

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Internationalisering (AO d.d. 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs'

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10