Inbreng verslag schriftelijk overleg
Internationalisering van het onderwijs

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs' (Kamerstuk 22452-71)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

21-12-2018
22452-71Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs'

03-07-2018
22452-64Motie van het lid Tielen over één aanmeldloket voor alle niet-Nederlandse studenten in het hoger onderwijs