Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

05-12-2018
35105-1Geleidende brief