Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 februari 2021, over Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 126
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
FVD 2
Krol 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35092, eindtekst

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

35092, bijgewerkt t/m nr. 11 (NvW d.d. 14 oktober 2020)

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35092-11 Nota van wijziging

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35092-8 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35092-7 Nader verslag

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35092-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35092-5 Verslag

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State

35092 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35092-2 Voorstel van wet

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

35092-3 Memorie van toelichting

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Koninklijke boodschap

35092-1 Koninklijke boodschap

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35092-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

wijziging van de Wet windenergie op zee te behandelen in een wetgevingsoverleg

E-mailprocedure
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven