Motie : Motie van het lid Maeijer c.s. over niet afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op gebied van belastingheffing en sociaal beleid

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 105
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
SP 14
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
SGP 3
FVD 2
Tegen
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
DENK 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3125 Verslag van een schriftelijk overleg over de Fiche: Richtlijn toekenning uitvoeringsbevoegdheden btw

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

21501-02-2347 Reactie op verzoek, gedaan tijdens commissiedebat inzake Raad Algemene Zaken van 15 april jl., over juridische kaders overgaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging bij EU-besluitvorming

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen 2020 (Kamerstuk 35300-IX-20)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek inzake schriftelijk overleg over de bpm

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

35300-IX-20 Fiscale moties en toezeggingen 2020

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

21501-07-1654 Reactie op de gewijzigde motie van de leden Leijten en Lodders over niet afwijken van de aangenomen motie over besluitvorming op belastingheffing bij unanimiteit

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

22112-2846 Kabinetsbeleid ten aanzien van het vetorecht van EU-lidstaten inzake energiebelastingen

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

22112-2800 Fiche: Mededeling voor meer efficiënte besluitvorming in het sociaal domein

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

VAO Raad Algemene Zaken d.d. 12 november 2018 (AO d.d. 06/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 19:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20
Naar boven