Voorstel van wet
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

Voorstel van wet

Download Download

Gerelateerde documenten

04-03-2019
35058-7Nota van wijziging

04-03-2019
35058-6Nota naar aanleiding van het verslag

04-12-2018
35058-4Verslag

16-10-2018
35058-3Memorie van toelichting