Statenpassage

Voorstel van wet : Voorstel van wet

Download

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35058, eindtekst

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijgewerkte tekst

35058, bijgewerkt t/m nr. 23 (2e NvW d.d. 28 maart 2019)

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Nota van wijziging

35058-23 Tweede nota van wijziging

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Nota van wijziging

35058-7 Nota van wijziging

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35058-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35058-4 Verslag

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Memorie van toelichting

35058-3 Memorie van toelichting

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Koninklijke boodschap

35058-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Nader rapport

35058 Nader rapport inzake Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Advies Afdeling advisering Raad van State

35058 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30