Verslag van een algemeen overleg
Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 november 2018, over Handel

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-10-2018
35000-XVII-6Nota van wijziging

05-10-2018
34952-30Handelsagenda (Herdruk)

18-09-2018
35000-XVII-2Memorie van toelichting

23-11-2017
34775-XVII-19Motie van het lid Becker c.s. over een proactieve handelsagenda