Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) : Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State
  • Mede ondertekenaar
    Rens Raemakers, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 109
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Van Haga 1
Tegen
CDA 19
SP 14
ChristenUnie 5
SGP 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35049, eindtekst

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35049-14 Tweede nota van wijziging

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35049-12 Brief van het lid Van Meenen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35049-8 Nota van wijziging

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35049, bijgewerkt t/m nr. 14 (2e NvW d.d. 10 februari 2020)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35049-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35049-6 Verslag

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35049-5 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35049-3 Memorie van toelichting

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35049-1 Geleidende brief

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35049-2 Voorstel van wet (herdruk)

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45
Naar boven