Brief commissie
Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake impact assessment naar de effecten van de GLB-voorstellen voor het inkomen van de Nederlandse landbouwers

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Verkenning gevolgen GLB-voorstellen voor landbouwinkomens in Nederland

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-10-2018
Verzoek om een reactie op de impact assessments GLB