Brief commissie
Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake impact assessment naar de effecten van de GLB-voorstellen voor het inkomen van de Nederlandse landbouwers

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Verkenning gevolgen GLB-voorstellen voor landbouwinkomens in Nederland

Gerelateerde documenten

17-10-2018
Verzoek om een reactie op de impact assessments GLB