Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over steun aan Syrische oppositie en over het IOB-onderzoek naar stabilisatieprogramma’s in Syrië

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - feitelijke vragen Steun aan Syrische oppositie

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie

27925-555 Motie van het lid Voordewind c.s. over verdere ondersteuning van de Koerden in Syrië

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

32605-161 Motie van het lid Voordewind over afzien van de steun aan het Vrije Syrische Leger

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

27925-509 Motie van het lid Van Haersma Buma over het uitspreken van politieke steun aan de bestrijding van IS in Syrië

Indiener S. van Haersma Buma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Noodhulp (AO d.d. 08/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:30

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:05

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 23:30

Nederlandse steun aan gewapende Syrische oppositie

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15